Trening oporowy pomaga w powrocie do zdrowia po Covid-19

Airofit

Nowe badanie wskazują na znaczne korzyści ze stosowania Airofit w celu wyleczenia objawów po przejściu Covid-19. 

RMT czyli trening mięśni oddechowych

Życie z dusznością bywa niezwykle uciążliwe, zwłaszcza dla osób zmagających się z długotrwałymi skutkami Covid-19. Niemniej jednak, na horyzoncie pojawia się promyk nadziei w postaci treningu oddechowego, nazywanego również treningiem mięśni oddechowych (RMT).

Przełomowe badania przeprowadzone na pacjentach długo cierpiących na Covid-19 rzucają światło na niezwykłe korzyści płynące z RMT. Wyniki tych badań ukazują, że regularne wykonywanie prostych, skoncentrowanych ćwiczeń oddechowych za pomocą urządzenia Airofit może wzmocnić mięśnie oddechowe oraz poprawić zdolność do oddychania. To z kolei otwiera przed nimi nowe perspektywy lepszego jakościowo życia.

W Airofit byliśmy świadkami wielu imponujących relacji pacjentów z zespołem przewlekłego Covid-19, którzy z powodzeniem wykorzystywali urządzenie Airofit w procesie powrotu do zdrowia. Cieszy nas niezmiernie, że wreszcie mamy dowody naukowe potwierdzające te pozytywne doświadczenia.

airofit cwiczenia oddechowe

„Dlaczego nie spróbować, jeśli pacjent cierpi, ryzyko jest bardzo niskie, a w przypadku Covid-19 mamy tysiące tysięcy pacjentów, to jeszcze nie koniec i nie jesteśmy w stanie przeprowadzić całej diagnostyki u wszystkich, którzy stanowiliby blisko 10 proc. populacji."

Najlepsi sportowcy od dawna korzystają z trenażerów oddechowych służących treningowi mięśni oddechowych, aby polepszyć swoje wyniki. Ta sama technika ćwiczeń ma ogromny potencjał w przypadku pacjentów z Covid-19 i osób z problemami oddechowymi.

Badania kliniczne

Przedstawione badanie jest jednym z pierwszych poświęconych rehabilitacji płuc u pacjentów cierpiących na długotrwałe skutki Covid-19. Airofit był ważnym elementem procesu badań. W ramach 8-tygodniowego badania krzyżowego, którego celem było złagodzenie głębokiej frustracji i poczucia bezradności związanego z długoterminowymi następstwami COVID-19, zaangażowano dwie grupy interwencyjne. Badanie wykazało istotny wzrost zarówno jakości życia, jak i sprawności fizycznej wszystkich uczestników. To badanie jest częścią całego zespołu badań nad tym obiecującym zagadnieniem.

W ramach tego 8-tygodniowego badania krzyżowego, pierwsza grupa rozpoczęła natychmiastowe leczenie RMT i kontynuowała je przez 2 miesiące. Druga grupa przeznaczyła pierwszy miesiąc na okres bez stosowania RMT, służący jako okres kontrolny, a następnie przez kolejny miesiąc korzystała z trenażera i treningu mięśni oddechowych.

Dr. Kirsten, wspominając o początkach tego badania, zaznacza, że "Cały pomysł badania zrodził się z frustracji spowodowanej bezradnością. Nie mieliśmy żadnego dostępnego leczenia czy terapii". Te słowa ukazują istotną potrzebę, która skłoniła do przeprowadzenia badania.

Mimo że trening mięśni oddechowych nie jest nowym zjawiskiem, od dziesięcioleci istnieją dowody na jego bardzo dobry wpływ, to dopiero opisane badanie wskazuje, że RMT oraz jego zastosowanie mogą przywrócić sens życia osobom, które przez długi czas były pozbawione tej możliwości ze względu na pandemię.

Nawet jeśli skuteczne lekarstwo pozostaje poza zasięgiem chorych, badanie przynosi nową nadzieję, eliminując przy tym wiele potencjalnych skutków ubocznych związanych z obecnymi metodami leczenia.

Efekty

Efekty leczenia przy użyciu RMT za pomocą urządzenia Airofit przyniosły wyraźną ulgę w objawach długotrwałego Covid-19, zarówno pod względem fizycznym, jak i psychicznym.

Wszyscy pacjenci wykazali istotny wzrost jakości życia (QoL), co zostało potwierdzone poprzez analizę Kwestionariusza Oddechowego St. George, stosowanego od dawna do oceny skuteczności terapii w innych schorzeniach układu oddechowego, takich jak astma czy POChP. Spadek wynoszący ponad 10 punktów jest uznawany za istotny, a korzystając z urządzenia Airofit, użytkownicy doświadczyli wyjątkowo imponującego obniżenia wynoszącego średnio 11,4 punktu. Taki efekt wynikał zarówno ze złagodzenia objawów, jak i zmniejszenia uczucia fizycznego zmęczenia odczuwanego przez uczestników.

Wykres pokazuje znaczną poprawę we wszystkich obszarach; wpływ, częstotliwość i nasilenie objawów, ograniczenie aktywności oraz wpływ na funkcjonowanie społeczne i psychologiczne.

Wyjątkowość badań

Co wyróżnia to badanie to jego unikalny sposób przeprowadzenia. Doktor Kirsten zdołała nie tylko zmierzyć zmiany w jakości życia, ale także zaobserwować zmiany w wydolności fizycznej. Dokonano tego poprzez przeprowadzenie testu maksymalnego wysiłkowego (test VO2 max). Rezultaty ukazały, że osoby startujące w badaniu z najbardziej ograniczonym poziomem wydolności odnotowały najwyższy wskaźnik poprawy.

Warto zaznaczyć, że oprócz tego, poprawiła się funkcja płuc, wykazując znaczący wzrost zdolności do oddychania podczas maksymalnego wysiłku. Mimo że częstotliwość oddechów na minutę pozostała niezmieniona, objętość powietrza dostarczanego w jednym oddechu wzrosła o 170 ml. To oznaczało średni przyrost dodatkowego powietrza o 8,9 litra na minutę, co zasilając organizm, redukowało uczucie duszności. Te wyraźne wskaźniki sugerują, że płuca uczestników wracały do normalnej wydajności lub nawet ją przewyższały.

wyniki badań klinicznych wyniki treningu oporowego

Trening RMT (mięśni oddechowych)

W Airofit dążymy do maksymalizowania potencjału treningu mięśni oddechowych (RMT), oferując kompleksowe podejście składające się z trzech filarów. Dzięki temu użytkownik ma możliwość pomiaru, śledzenia i treningu mięśni oddechowych, umożliwiając mu monitorowanie postępów w czasie rzeczywistym i odzwierciedlenie osiągniętych rezultatów. To kluczowy element zgodności z zasadami szkolenia, jak podkreślił dr Kirsten, odnosząc się do sukcesu swojego badania.

"W ramach tego badania miałem pełną wiedzę na temat tego, ile minut uczestnicy poświęcili na trening w ciągu miesiąca, dzięki zdalnemu monitorowaniu i danym szkoleniowym z aplikacji. To ogromny krok naprzód dla każdego" - zaznaczył.

Trening mięśni oddechowych, znany również jako trening funkcjonalny płuc, od dawna cieszy się uznaniem jako skuteczna metoda poprawy wyników sportowców. Jednak to badanie przeprowadzone przez Uniwersytet w Ulm wykazuje ogromny potencjał RMT w walce z utrzymującymi się skutkami Covid-19. Co więcej, to, co sprawia, że RMT staje się jeszcze bardziej atrakcyjne, to fakt, że nie opiera się na lekach i stanowi bezpieczne oraz nieinwazyjne rozwiązanie dla pacjentów, poszukujących efektywnej terapii. Tendencję tę potwierdzają kraje wiodące w dziedzinie medycyny, jak Holandia, która włączyła RMT do swoich wytycznych dotyczących leczenia.

Badanie przeprowadzone na Uniwersytecie w Ulm stanowi przełomowy moment w dziedzinie treningu mięśni oddechowych.

Wyniki badań jednoznacznie wskazują, że dzięki inteligentnemu trenerowi płuc - Airofit, masz realną moc w swoich rękach. Poświęcając zaledwie kilka minut dziennie na trening przy użyciu tego urządzenia, możesz aktywnie przyczynić się do procesu regeneracji. Śledź swój postęp w czasie rzeczywistym za pośrednictwem aplikacji Airofit i zdobywaj cenne informacje dotyczące zdrowia płuc.

Opracowanie na podstawie materiałów Airofit

cwiczenia oddechowe na powietrzu kobieta z airofit

trening oddechowy, trening mięśni oddechowych, Airofit, skutki Covid-19, rehabilitacja płuc, długotrwałe objawy Covid-19, test VO2 max, jakość życia, zdolność oddychania, badanie kliniczne, monitorowanie treningu, zdrowie płuc