Pulsoksymetry

Pulsoksymetry są urządzeniami medycznymi używanymi do pomiaru poziomu nasycenia krwi tlenem (SpO2) oraz częstości akcji serca (tętna). Są one szeroko stosowane w środowisku medycznym, zarówno w profesjonalnych placówkach opieki zdrowotnej, jak i w domowych warunkach. Oto kilka kluczowych informacji na temat pulsyksometrów:

Zasada działania: Pulsoksymetry działają na zasadzie nieinwazyjnego pomiaru zmian objętości naczyń krwionośnych w określonym obszarze ciała. Polega na emitowaniu światła o różnej długości fali, wykorzystuje zasadę że światło emitowane przez diodę elektroluminescencyjną lub diodę laserową przechodzi przez tkanki i jest odbierane przez fotodetektor.

Urządzenie składa się z sondy, która jest umieszczana na palcu, nadgarstku lub uchu pacjenta. Światło jest emitowane przez sondę i po odbiciu od tkanki przechodzi z powrotem przez nią, a następnie jest wykrywane przez fotodetektor. Na podstawie różnicy w absorbancji światła przez tkanki, pulsyksometr oblicza poziom nasycenia krwi tlenem oraz częstość akcji serca.

Pomiar SpO2: Pulsoksymetry mierzą procentowy poziom nasycenia hemoglobiny we krwi tlenem. Normalny poziom SpO2 wynosi zazwyczaj między 95% a 100%. SpO2 poniżej 90% może wskazywać na niedotlenienie organizmu i wymagać dalszej oceny i interwencji medycznej.

Pomiar tętna: Pulsoksymetry również mierzą częstość akcji serca, która jest wyrażana w ilości uderzeń serca na minutę (bpm). Jest to przydatne do monitorowania tętna i oceny rytmu serca.

Zastosowanie: Pulsoksymetry są powszechnie stosowane w różnych obszarach medycyny, w tym w oddziałach intensywnej opieki, oddziałach ratunkowych, salach operacyjnych, opiece domowej oraz w sportach wysiłkowych. Mogą być również używane w warunkach domowych przez pacjentów, którzy potrzebują monitorowania swojego poziomu SpO2 i tętna w przypadku chorób układu oddechowego, sercowo-naczyniowych lub innych.

Mobilność: Pulsoksymetry są zazwyczaj małymi, przenośnymi urządzeniami, które można łatwo zabrać ze sobą. Wielu producentów oferuje także nowoczesne pulsoksymetry, które można połączyć z urządzeniami mobilnymi za pomocą technologii Bluetooth, umożliwiając ciągłe monitorowanie i śledzenie wyników.

Ważne jest, aby pulsoksymetr był kalibrowany i używany zgodnie z instrukcjami producenta.

Wyświetlanie wszystkich wyników: 3