Filary oddechu z Airofit

airofit oddech kobieta

Mięśnie oddechowe są jak inne mięśnie – męczą się i można je trenować, aby zwiększały siłę i wytrzymałość, jeśli są odpowiednio ćwiczone konsekwentnie z odpowiednią „wagą”.

Siła oddechowa

Mięśnie oddechowe są jak inne mięśnie - męczą się i można je trenować, aby zwiększały siłę i wytrzymałość, jeśli są odpowiednio ćwiczone konsekwentnie z odpowiednią "wagą". Najważniejszymi mięśniami oddechowymi są przepona, mięśnie międzyżebrowe, brzuch oraz inne mięśnie oddechowe drugorzędowe i trzeciorzędowe. Poprzez trening fizyczny wzmacniają siłę, wytrzymałość i wydolność układu oddechowego oraz wydłużają czas do uruchomienia odruchu metabolicznego. Ponadto, im silniejsze są mięśnie układu oddechowego, tym mniej energii jest zużywane na oddychanie, a większa ilość energii może być wykorzystana w innych obszarach organizmu (co oznacza poprawę ogólnej wydajności i lepszą regenerację).

kobieta oddech

Dostępna pojemność płuc

Podatność i elastyczność tkanki płucnej są bezpośrednio związane z ogólną pojemnością płuc. Wraz z wiekiem elastyczność ta zaczyna się zmniejszać, co prowadzi do zmniejszenia objętości płuc, do której mamy dostęp. Podobnie, wiele chorób płuc (takich jak astma, zapalenie oskrzeli, infekcje, COVID itp.) oraz narażenie na toksyny (palenie, azbest itp.) powoduje zmniejszenie dostępnej pojemności płuc. Trening mięśni oddechowych pozwala zwiększyć elastyczność tkanki płucnej, przywracając pojemność płuc do "młodszego" poziomu. Dzięki większej pojemności płuc otrzymujemy nie tylko więcej powietrza, ale również większą powierzchnię do dyfuzji tlenu i dwutlenku węgla z pęcherzyków płucnych do krwi (i odwrotnie) przez naczynia włosowate wyściełające ściany pęcherzyków płucnych. Obserwujemy stałą poprawę dostępnej pojemności płuc dzięki treningowi mięśni oddechowych. Airofit prowadzi własne badania naukowe, aby potwierdzić te odkrycia, które może zaobserwować w własnej bazie danych użytkowników Airofit, największej na świecie bazie danych treningu mięśni oddechowych. Trening mięśni oddechowych może mieć ogromny wpływ na wszystkich ludzi, niezależnie od poziomu sprawności, od najlepszych sportowców po osoby cierpiące na duszność, astmę, POChP i Long Covid.

oddech kobieta bieznia

Prawidłowe wzorce oddychania

Wydajność i efektywność oddychania zależą od wielu czynników. Jednym z istotnych, często pomijanych aspektów jest identyfikacja i utrzymanie prawidłowych wzorców oddychania. Niestety, powszechnym i łatwo rozpoznawalnym przykładem nieefektywnych wzorców oddychania jest płytkie oddychanie z krótkimi oddechami. Tego rodzaju wzorce oddychania często wynikają z różnych czynników związanych z wiekiem, takich jak styl życia, stres, brak aktywności fizycznej oraz nadmierna masa ciała. Podstawy prawidłowego oddychania uczymy się już jako niemowlęta (niemowlęta oddychają bardziej wydajnie), jednak z upływem lat stajemy się mniej efektywni pod względem oddychania z wielu powodów. Jeśli uważasz, że Twoje wzorce oddychania nie są tak efektywne, jak mogłyby być, możesz nauczyć się lepszych technik oddychania i ponownie trenować mięśnie oddechowe. Jednym z wyraźnych przykładów jest głębokie oddychanie przeponowe, które otwiera możliwość eksploracji różnorodnych wzorców oddychania i przynosi liczne korzyści, takie jak poprawa snu, relaksacja czy zwiększenie wydajności.

Specjaliści z Airofit stworzyli różne protokoły treningowe, których celem jest zmiana wrodzonych wzorców oddychania. Po przeprogramowaniu naszego autonomicznego oddychania na oddychanie przeponowe możemy nauczyć się dostosowywać nasze oddychanie do konkretnych sytuacji, np. gdy chcemy zasnąć, przygotować się do wysiłku fizycznego lub uspokoić nerwy. Trenażer oddechu Airofit współpracuje z naszą dedykowaną aplikacją, która monitoruje aktualną czynność płuc (taką jak dostępna pojemność płuc, maksymalna siła wdechu i wydechu) oraz śledzi postępy treningowe w czasie. W połączeniu z Twoim indywidualnym celem (czy to sportowy czy związany z ogólnym samopoczuciem), aplikacja oferuje codzienny plan treningowy, składający się z różnorodnych ćwiczeń. Możesz również wybrać własne obszary koncentracji, na których chcesz pracować, a aplikacja zaproponuje odpowiednie sesje spośród 17 różnych opcji.

Wraz z wiekiem tracimy elastyczność mięśni oddechowych, a tkanki stają się sztywniejsze, co oznacza, że nasza dostępna pojemność życiowa płuc (AVLC) spada, a wydajność płuc w przekazywaniu tlenu do krwi pogarsza się. Utrata siły i wytrzymałości mięśni wdechowych przyczynia się do spadku wydolności wysiłkowej wraz z wiekiem

oddech i medytacja wypoczynek i sen oddech

Jak to działa

Wyświetlany wykres ilustruje, jak trening oddechu z Airofit zmienił pojemność płuc użytkowników w ciągu 4 tygodni. Szara linia trendu pokazuje ich średnie wartości dostępnej pojemności płuc w pierwszym tygodniu, podczas gdy czerwona linia trendu pokazuje pomiary w 4. tygodniu. Szczyt naturalnego rozwoju układu oddechowego występuje między 25 a 30 rokiem życia. Nawet jeśli właśnie wtedy mamy potencjał, by być w szczytowej formie naszego życia, wciąż jest wiele do zrobienia. Średnio użytkownicy Airofit w tej grupie wiekowej poprawiają dostępną pojemność płuc o 16%. Chociaż poprawia ich oddychanie podczas uprawiania sportu i codziennego życia, przygotowuje je również na przyszłość, kiedy pojemność płuc nieuchronnie zaczyna spadać wraz z naturalnym starzeniem.

trening oddechu z airofit

Procedura 3-etapowego testu płuc z wykorzystaniem trenażera oddechowego Airofit

Test Tom:

 • Ustaw opór zgodnie z wartością wyświetlaną na ekranie (A-1).
 • Kontrolowanie wdychaj powietrze, napełniając płuca.
 • Po osiągnięciu limitu czasu rozpocznij wydech.
 • Kontynuuj wydech w kontrolowanym tempie, utrzymując siłę na poziomie między 60 a 70% maksymalnego wysiłku.
 • Po opróżnieniu płuc wyjmij urządzenie z ust i kontynuuj normalne oddychanie.


Test MIP (maksymalne ciśnienie wdechowe):

 • Ustaw opór zgodnie z wartością wyświetlaną na ekranie (F-1).
 • Spokojnie opróżnij płuca.
 • Gdy płuca są puste, wykonaj krótki, mocny wdech przez 5 sekund, wykorzystując maksymalne wysiłki.
 • Po zakończeniu wydech wdech wyjmij urządzenie z ust i kontynuuj normalne oddychanie.


Test MEP (maksymalne ciśnienie wydechowe):

 • Ustaw opór zgodnie z wartością wyświetlaną na ekranie (A-6).
 • Spokojnie opróżnij płuca.
 • Gdy płuca są puste, wykonaj krótki, intensywny wydech przez 5 sekund, wykorzystując maksymalne wysiłki.
 • Po zakończeniu wydechu wyjmij urządzenie z ust i kontynuuj normalne oddychanie.


To jest trzyetapowy (3) test płuc, który należy wykonać w 3 krokach. Dlatego po każdym teście wyjmij urządzenie z ust i oddychaj normalnie przed rozpoczęciem kolejnego.


Siła oddechowa - kluczowe słowa: mięśnie oddechowe, trening, siła, wytrzymałość, przepona, mięśnie międzyżebrowe, brzuch, wzmacnianie, wydolność, dostępna pojemność płuc, podatność, elastyczność, tkanka płucna, choroby płuc, toksyny, trening mięśni oddechowych, pojemność płuc, dyfuzja tlenu i dwutlenku węgla, naczynia włosowate, Airofit, badania naukowe, baza danych, wydajność, wzorce oddychania, płytkie oddychanie, efektywność oddychania, styl życia, stres, masa ciała, techniki oddychania, trenażer oddechu, aplikacja, czynność płuc, rozwój, cele, protokoły treningowe, oddychanie autonomiczne, oddychanie przeponowe, korzyści, lepszy sen, relaks, wysoka wydajność.

airofit mężczyzna rower img 8062 pro2