Stosowanie Ćwiczeń Oddechowych z PowerBreathe Plus – Poradnik

Oddech reguluje dostęp do najbardziej pożądanego zasobu dla wszystkich procesów metabolicznych, jakim jest tlen.

Dlaczego warto trenować swój oddech z trenażerem oddechowym?

Oddech reguluje dostęp do najbardziej pożądanego zasobu dla wszystkich procesów metabolicznych, jakim jest tlen. Dzięki temu, że pobieramy tlen mogą zachodzić wszystkie reakcje w naszym ciele. Trening oddechowy to tak naprawdę trening mięśni oddechowych, czyli głównie przepony i mięśni międzyżebrowych, które jak każde mięśnie mogą ulec osłabieniu.

Nieużywanie przepony do oddychania niesie ze sobą szereg bardzo niekorzystnych konsekwencji. Trening oddechowy zwiększa wydolność tlenową. Natomiast wydolność tlenowa przyczynia się do zwiększonej poprawy psychofizycznej oraz szybszej regeneracji organizmu w trybie życia codziennego lub trybie treningowym. Układ oddechowy jest ściśle powiązany z układem nerwowym. Trening mięśni oddechowych przyczyni się do regulacji układu nerwowego. Poprawne korzystanie z trenażera oddechowego PowerBreathe Plus przyczyni się do poprawy koncentracji, wydolności mentalnej, zdolności kognitywnych oraz znacząco obniży poziom stresu.

Część 1

Zasady skutecznego korzystania z trenażera oddechowego

Uwaga!
Przed użyciem trenażera należy należy zadbać o aktywizację pracy swojej przepony!
Jeśli chcesz skutecznie korzystać z trenażera PowerBreathe Plus powinieneś zastosować ćwiczenie oddechowe przedstawione w nagraniu.

Część 2

Podstawy korzystania z urządzenia PowerBreathe Plus

  • Omówienie budowy i działania trenażera oddechowego
  • Higiena i dbanie o urządzenie
  • Dostosowanie trenażera przed pierwszym użyciem
  • Koncentracja na aktywizacji mięśni oddechowych
  • Jak prawidłowo i najefektywniej korzystać z PowerBreathe?
  • Zastosuj pauzę podczas wykonywania serii wdechów i wydechów

Część 3

Tryb pracy ciągłej trenażera oddechowego

  • Sposób na używanie trenażera w pracy ciągłej
  • Użycie PowerBreathe przed wysiłkiem fizycznym
  • Jak używać PowerBreathe podczas spaceru?
  • Efekty uboczne treningu oddechowego